Student la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Admitere 2019


Cluj-Napoca
24 iunie 2018

În anul universitar 2019/2020 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) își așteaptă viitorii studenți cu un număr de peste 5.100 de locuri oferite pentru studiile universitare de licență, la specializări de vârf, de mare atractivitate și solicitare din partea mediului economic. Înscrierile pentru programele de licență vor începe în data de 16 iulie, informații suplimentare legate de calendar, probe de concurs, numărul de locuri pe specializări, fiind accesibile la adresa:

https://www.utcluj.ro/admitere/licenta/

O altă componentă importantă a programelor dezvoltate și oferite de UTCN o reprezintă studiile universitare de masterat, programele fiind proiectate în colaborare cu companii de prestigiu din Romania, ca Bosch, Emerson, Porsche, Renault, etc. Cele peste 2.750 de locuri oferite pentru anul universitar 2019/2020 sunt distribuite spre masterate de cercetare, profesionale sau didactice complexe și care vizează competențe bine definite în aceste domenii de înaltă tehnologie. Detalii și informații legate de înscrierea la programele de masterat se găsesc la adresa:

https://www.utcluj.ro/admitere/master/

Peste 200 de locuri sunt și în acest an disponibile la studiile universitare de doctorat, detalii legate de admitere fiind disponibile la adresa:

http://iosud.utcluj.ro/admitere.html

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca este preocupată permanent de cerințele pieței dar mai ales de inserția absolvenților pe piața muncii în domenii congruente cu cele de studii, adaptând mereu curricula și menținând un dialog constant cu angajatorii.  În acest an UTCN a fost reevaluată de către Agenția Română de Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ARACIS) și a primit din nou calificativul ”grad de încredere ridicat” calificativ acordat pentru perioada 2018-2023, cu atributul de  universitate de cercetare avansată și educație, reconfirmându-și astfel poziția de top în rândul universităților românești. Mai mult, în clasificarea QS World University Ranking 2019, UTCN este poziționată remarcabil (printre primele 500 de universități din lume) în următoarele 3 domenii: Inginerie Mecanică, Inginerie Electrică și Electronică și respectiv Calculatoare și Tehnologia Informației. Detalii despre aceste clasamente la adresa:

https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2019

Va așteptăm la UTCN!